• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Analiza rynków światowych:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na atut jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Zobacz teraz

2. Odwiedź stronę

3. Przeczytaj to

4. Przeglądaj

5. Kliknij Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Categories: Biznes

Comments are closed.